Liefde dating plaats voor mannen en vrouwen nl

Hoe kunnen we de verschillen tussen mannen en vrouw en in een relatie zodanig in ons voordeel gebruiken zodat we kunnen spreken over een sterk team in plaats van een hulpeloze, of beter gezegd ‘hopeloze’ relatie.En dan is er nog de vraag: is het waar dat er sprake is van verschillen tussen man en vrouw, want we lijken ons erg te hechten aan het begrip “biologische sekseverschillen”.En toch zie ik zelf ook dat dat helemaal niet zozeer het geval is.

liefde dating plaats voor mannen en vrouwen nl-47

of hoe een jongen zich zou moeten gedragen en wat het beste voor hem wat zijn toekomst betreft.

In de relatieproblematiek tussen 2 partners waar ik overigens dagelijks mee wordt geconfronteerd wordt veel gebruik gemaakt van het begrip verschillen die zouden bestaan tussen man en vrouw.

De vraag was ‘denkt u dat deze baby een jongetje is of een meisje’. De proefpersonen vonden dat baby’s met een hoge stem toch wel een meisje moest zijn, dit in tegenstelling tot baby’s waarvan het stemgeluid een stuk lager van toon was.

Die konden niet anders dan van het mannelijk geslacht zijn.

Ik ben dus tot de conclusie gekomen dat de problemen binnen een relatie niet te wijten zijn aan wat men doorgaans beweert, namelijk dat er nu eenmaal biologische en psychologische verschillen bestaan tussen beide seksen. Soms kan de verstandhouding tussen man en vrouw zo intens zijn dat de één zich op een gegeven moment compleet in de ander verliest. Ik merk tijdens de coachinggesprekken dat het mannelijk dus veelal overeenkomt met die van de vrouw.

Als de relatie eerst een vriendschappelijke relatie was en daarna uitmondt in verliefdheid, zien we een opmerkelijke gedragsverandering. Mijn persoonlijke ervaringen vertellen me dat gedragsverandering in de eerste plaats te maken heeft met de context waarbinnen man en vrouw met elkaar leven. Maar toch merk ik ook dat vrouwen eerder geneigd zijn te klagen over aandacht waarvan zij menen die onvoldoende te krijgen.Maar eerst even terug naar de harde realiteit, want wat blijkt: het gaat steeds minder tussen man en vrouw.Kijken we naar de statistieken van het aantal echtscheidingen, dan is dat nou niet bepaald een rooskleurig beeld. Het aantal singles stijgt ieder jaar, en volgens het CBS zal in 2060 44% van de huishoudens uit 1 persoon bestaan.Ik heb in de talloze coachinggesprekken die ik in de afgelopen jaren heb gevoerd zeer veel te maken gehad met mannen en vrouwen, en altijd spraken we over 3 dezelfde hoofdaspecten in hun leven: het verlangen om zich emotioneel te verbinden met de ander, hoe om te gaan met conflicten en spanningen, maar ook hoe zij hun ex kunnen terugwinnen Deze ervaringen hebben eraan bijgedragen dat ik steeds beter ging begrijpen waarom het liefdesleven tussen mannen en vrouwen soms zo complex kan zijn.In werkelijkheid had de problematiek niet eens zozeer te maken met verschillen tussen de twee seksen maar meer met de perceptie van hoe een relatie hoort te zijn en wat liefde precies inhoudt.De betrokken psychologen raakten geïntrigeerd dat genderstereotypering al bij baby’s van drie maanden begint.

Tags: , ,